Témy a termíny

Termíny pre sériu prednášok a workshopov „Výchova so srdcom“ pre šk. rok 2021/22

16.-17.10.2021 Zdravý vývin dieťaťa – čo od nás potrebuje? Opatera síl dieťaťa a dospelého
20.-21. 11.2021  Čo sa musí dieťa naučiť, kým pôjde do školy? Empatia rodičov a vychovávateľov.
22.-23.1. alebo 29.1.-30.1.2022
 Harmonické vzťahy s deťmi- bezpečie, hranice, rešpekt, hodnoty. Vnútorný život a emócie.
26.-27.2.2022
Deti s ťažkosťami – výchova s výzvami (odlišný vývin, strachy, nápadné správanie). Osobné hranice. 
19.-20.3. alebo 26.-27.3. 2022
Prečo sa potrebujú deti hrať? Vôľa a rozhodnutia.
30.4.-1.5.2022   
Dieťa 0-3 – Pedagogika Emmi Pikler. Vďačnosť ako zdroj.
21.5.2022 alebo 4. alebo 18.6.2022 (ešte sa môže zmeniť podľa dostupnosťi lektorov) 
Zdravý vývin dieťaťa z pohľadu detskej lekárky. 

Termíny pre šk. rok 2020/2021 – predbežné, ešte sa môzu meniť kvôli dostupnosti lektorov – zrušené

11.- 13. September 2020
9.-11. Október 2020
6.-8. November 2020
27.29. November 2020
15.-17. Január 2021
12.-14. Február 2021
12.-14. Marec 2021
9.-11. Apríl 2021
22.-23. Máj 2021
19.- 25. Júl 2021

Termíny stretnutí pre šk. rok 2019/2020  
13.-15.9.2019 Človek z pohľadu WP – dieťa 0-7, základy didaktiky: BG, MT
11.-13.10.2019 Hra, hračky, médiá: BG
8.-10.11.2019 Dieťa 7-14: MV
29.11.-1.12.2019 Kolobeh roka, sviatky a slávnosťi vo WMŠ: BG
17.-19.1.2020 Waldorf doma a na Slovensku: ML, BL
14.-16.2.2020 Zmysly malého dieťaťa, výchova vôle: BG
13.-15.3.2020 Reinkarnácia a karma: WS
24.-26.4.2020 Telesný vývin, výživa, zdravie a detské choroby: GT
22.-24.5.2020 Empatia rodiča: YT
14.-19.7.2020 Dieťa 0-3: BK

BG: Brigitte Goldmann
MV: Mária Vargová
ML: Martina Lachmannová
BL: Blanka Lichtnerová
MT: Miroslava Tagar
WS: Wolfgang Saßmannhausen
GT: MUDr. Gabriela Trgová
YT: Yehuda Tagar
BK: Birgit Krohmer
Viac o lektoroch tu:
https://almasofia.sk/lektori/

Termíny stretnutí pre šk. rok 2018/2019
14.-16.9. 2018 Práca s rodičmi
19.-21.10. 2018 Detská kresba
9.-11.11. 2018 Tvorba spoločenstva, práca v kolégiu
30.11.-2.12. 2018 Duchovnovedné pozadie Vianoc
18.-20.1. 2019 Jednostrannosti vo vývine dieťaťa
15.-17.2. 2019 Duchovnovedné pozadie sviatkov Hromnice – Ján
15.-17.3. 2019 Biografická práca
12.-14.4. 2019 Filozofické východiská WP
10.-12.5. 2019 Hranice. Strach. Reformné pedagogiky
15.-20.7. 2019 Pozorovanie dieťaťa. Rozprávky. Záverečné práce 3.r.

Termíny víkendových stretnutí pre šk. rok 2017/2018
15. – 17. september 2017
13. – 15. október 2017
3. – 5. november 2017
24. – 26. november 2017
19. – 21. január 2018
16. – 18. február 2018
16. – 18. marec 2018
13. – 15. apríl 2018
11. – 13. máj 2018
16.-21. júl 2018
T


Termíny víkendových stretnutí pre šk. rok 2016/2017 9.-11. september 2016
14.-16.október 2016
4.-6. november 2016
25.-27. november 2016
20.-22. január 2017
17.-19. február 2017
17.-19. marec 2017
21.-23. apríl 2017
26.-28. máj 2017
ZMENA: 16.-21.júla 2017

Termíny víkedových stretnutí pre šk. rok 2015/2016

11.-13.9.2015
16.-18.10.2015
6.-8.11.2015
27.-29.11.2015
29.-31.1.2016
19.-21.2.2016
11.-13.3.2016
8.-10.4.2016
20.-22.5.2016
23.-28.7.2016

Termíny víkedových stretnutí pre šk. rok 2014/2015

19.-21. september 2014
17.-19. október 2014
7.-9. november 2014
28.-30. november 2014
16.-18. január 2015
13.-15. február 2015
13.-15. marec 2015
17.-19. apríl 2015
29.-31. máj 2015
17.-22. júl 2015

Termíny víkedových stretnutí pre šk. rok 2013/2014

4.-6. 10. 2013
15.-17. 11. 2013
17.-19. 1. 2014
14.-16.2. 2014
21.-23. 3. 2014
25.-27.4. 2014
16.-18.5. 2014 
13.-15.6. 2014
19.-26.7. 2014

Image by rawpixel on Pixabay