Preskočiť na obsah

Vitajte na stránke Inštitútu Alma Sofia

Podpora a rozvoj predprimárnej waldorfskej pedagogiky je naším prvoradým zámerom. Aby mohli deti vyrastať zdravo a prirodzene, aby mohli rodičia, vychovávatelia láskyplne a vedome utvárať to, čo je pre deti najdôležitejšie – vzťah.

Pre všetkých, ktorí chcú lepšie pochopiť dieťa, jeho bytosť, vývin a potreby, organizujeme vzdelávanie waldorfskej pedagogiky pre prvé sedemročie Vzdelávanie Alma Sofia. Bližšie informácie nájdete v záložkách v menu Štúdium.

Waldorfská pedagogika je charakteristická celostným prístupom k človeku. Usiluje sa o harmonický rozvoj človeka – jeho myslenia, cítenia aj vôle. Je postavená na antroposofickom poznaní sveta, tak ako ho priniesol Rudolf Steiner.

Práca rodiča, vychovávateľa a učiteľa môže byť pre človeka jeho poslaním a príležitosťou pre osobný rozvoj.