Lektori

Brigitte Goldmann Má tri deti a päť vnúčat. Od roku 1974 do 2010 pôsobila ako vychovávateľka vo waldorfskej škôlke Wien-Mauer. V roku 1990 založila Rakúsky seminár pre waldorfské škôlky (Waldorfkindergarten-Seminar für Österreich). Od roku 1980 pracuje v oblasti waldorfskej pedagogiky na medzinárodnej úrovni a vyučuje na seminároch predprimárnej waldorfskej pedagogiky vo viacerých krajinách, najmä v krajinách strednej a východnej Európy.  Je hlavnou lektorkou a garantkou Vzdelávania AlmaSofia.

Miroslava Tagar

Vyštudovala klinickú logopédiu a pôsobila ako terapeut pre deti s viacnásobným postihnutím. Stála pri zrode waldorfskej školy v Bratislave. Neskôr sa okrem svojej špeciálno-pedagogickej praxe venovala štúdiu chirofonetiky. Pracuje vo waldorfskej škole ako špeciálny pedagóg pre deti s poruchami učenia. V rokoch 2013-2018 bola súčasťou lektorského tímu Vzdelávania učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Má dve deti.

http://waldorfskaskola.sk/profil/miroslava-heribanova

Birgit Krohmer

Žije v meste Freiburg v Nemecku, je mamou troch dospelých detí. Pracovala dlhé roky ako učiteľka vo waldorfskej materskej škôlke, ako eurytmistka a liečebná eurytmistka. Je docentka Emi Pikler pedagogiky pre vek 0-3. Venuje sa poradenstvu pre waldorfské materské škôlky a jasle. Pôsobí ako hosťujúci lektor vo vzdelávaniach pre waldorfských vychovávateľov pre škôlky po celej Európe a tiež v Kórei.

http://birgitkrohmer.de

Emil Páleš

Pracoval na Slovenskej akadémii vied a založil neziskovú organizáciu Sophia. Venuje sa sofiológii, čo je úsilie o syntézu rôznych prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Premosťuje vedu, umenie a náboženské tradície, hľadá zlaté zrnká pravdy v starej múdrosti. Má jednu dcéru.

http://www.sophia.sk

Mária Vargová

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku  – promovala z psychopédie, somatopédie a logopédie, neskôr angličtinu, etickú výchovu a waldorfskú pedagogiku. Po takmer tridsaťročnej praxi, keď pôsobila ako špeciálny pedagóg a pedagóg v bežnej škole a tiež dlhodobo riadila špeciálnu školu, v súčasnosti pracuje ako terapeut, homeopat a lektor waldorfského vzdelávania.  Vo svojom bádaní sa sústreďuje najmä na vývin dieťaťa z pohľadu duchovnej vedy a waldorfskej pedagogiky a na pozorovanie prejavov človeka a prírody a ich interakcie.

Dr. Wolfgang Saßmannshaussen

Je diplomovaný pedagóg a učiteľ. Pochádza z mesta Hagen v Nemecku. Pracoval mnoho rokov v rôznych zariadeniach s waldorfskou pedagogikou. Od roku 2000 vedie waldorfský seminár v Južnej Kórei. Pôsobí ako lektor a mentor po celom svete.

http://www.youtube.com/watch?v=sPJ9wv7CCNU

Yehuda Tagar

Je terapeut izraelského pôvodu, praktikujúci a vyučujúci psychofonetiku a metodickú empatiu. Má troch synov. Robí poradenstvo pre jednotlivcov i organizácie po celom svete už takmer 30 rokov. Od roku 2012 pôsobí aj v Strednej Európe. Na Slovensku pôsobí v Škole empatie – Škole psychológie slobody ako hlavný lektor.

Martina Lachmannová

Blanka Lichtnerová

Žije a pracuje v Bratislave, má jedného syna. Waldorfskou pedagogikou sa aktívne zaoberá od r. 2006. V roku 2010 sa podieľala na založení waldorfskej škôlky Jablonka (aktuálne Hájanka), v roku 2013 na založení a vedení Vzdelávania v predprimárnej waldorfskej pedagigke (aktuálne Vzdelávanie Alma Sofia). V roku 2018 úspešne ukončila štúdium v Škole empatie.

https://blankalichtnerova.sk

Lucia Piršelová (spev)