Prihláška

Na sériu podujatí „Výchova so srdcom“ , ktorá začína 16.10.2021

Prihlášku prosíme zaslať do 9-10.2021. Po tomto termíne sa informujte o voľných miestach.

Prihlášku prosíme vyplnenú zaslať elektronicky na adresu vzdelavanie@iwaldorf.sk