Rudolf Steiner

Rudolf Steiner – zakladateľ waldorfskej pedagogiky

Rudolf Steiner bol vedec, filozof, vizionár, zakladatel antroposofie a osobnosťou, ktorá zasiahla do celého radu odborov ľudskej činnosti – pedagogiky (waldorfská pedagogika), poľnohospodárstva (biodynamické hospodárstvo), medicíny, sociológom, architektom a mnohých ďalších.

Narodil sa v roku 1861 v Krajlevci, dnešnom Chorvátsku, ktorý bol vtedy súčasťou rakúskej monarchie. Po maturite v roku 1879  R. Steiner študoval na Vysokej škole technickej vo Viedni. Venoval sa aj literatúre a dejinám, tiež filozofii, hudbe a medicíne. Po ukončení štúdia sa niekoľko rokov zaoberal spracúvaním Goetheho prírodovedeckých spisov. V roku 1891 bol promovaný na doktora filozofie.
Od začiatku 20. storočia až po svoju smrť v roku 1925 sa Rudolf Steiner venoval intenzívnej prednáškovej činnosti (celkovo asi 6000 prednášok) v celej Európe. Písal knihy o pedagogických, teologických, medicínskych, sociologických témach, ako i filozofické diela a knihy o teórii poznania. Steiner dal rozhodujúce impulzy k obnove poľnohospodárstva, k výrobe liekov, pedagogike a liečebnej pedagogike. Dával inšpirácie k ekonomike, architektúre, divadlu, hudbe, literatúre… V rokoch 1912/1913 založil Antroposofickú spoločnosť. Prednášal učiteľom, kňazom, lekárom, prírodovedcom i poľnohospodárom.
Celkové vydanie diel Rudolfa Steinera (Gesamtausgabe) obsahuje 340 zväzkov a dokumentuje obrovskú životnú prácu, ktorá svojou intenzitou a mnohostrannosťou patrí k najväčším výkonom kultúrnej histórie 20. storočia a dodnes pôsobí podnetne do mnohých životných oblastí.